Aftal møde

 

Når du vælger en institution, tjek først om der ydes service i dit bopælsområde.
Læs omhyggeligt og følg reglerne for registreringen. Ansvaret for overholdelse af regler påhviler dig. Indlæg der overtræder reglerne er ugyldige og slettes automatisk, uden varsel. Ansøgeren kan ikke klage over Visum Centerets afvisning af en visumansøgning.
For at fortsætte med tidsbestillingen, vælg spørgsmålet som vedrører din sag:
Vælg dato på kalenderen (ledige datoer er fremhævet i grøn farve), efter du har valgt dato får du mulighed for at vælge et ønskede tidspunkt for møde. Hvis du har valgt den ønskede dato og tidspunkt, tryk «Fortsæt» .
Efter du har udfyldt ansøgningsskemaet, sæt hak ved «Jeg har læst og er indforstået med betingelserne...» og tryk «Fortsæt».
Notér “datoen og tidspunktet for mødet”," samt "Registrerings ID-nummer" (nummer i køen) listet nedenfor. Hvis det er nødvendigt, kan du udskrive en bekræftelse af registreringen ved at bruge knappen "Print". Hvis du har indtastet en e-mailadresse, vil bekræftelsen på registreringen blive sendt til din e-mail-adresse.

Kontroller rigtigheden af oplysningerne. I tilfælde af fejl, eller hvis du ønsker at annullere eller flytte registreringen til en anden dato eller tidspunkt, skal du bruge knappen "Til forsiden" for at flytte eller annullere registreringen.