Generel information

 

 

Vores arbejde

Det Russiske Visumcenters primære og vigtigste opgave er at fremskynde og forenkle processen med udstedelse af visum til indrejse i Den Russiske Føderation.

Dette er muligt på grund af samspillet mellem de russiske visumcentre og konsulære institutioner i Den Russiske Føderation, samt brug af moderne udstyr og anvendelse af de nyeste teknologier ved modtagelse og behandling af dokumenter.

Det Russiske Visumcenters ansatte er klar til at rådgive ansøgere vedrørende visum til Den Russiske Føderation og forberedelsen af det nødvendige sæt af dokumenter for visum til Den Russiske Føderation.

For at spare Deres tid, kan De på forhånd aftale et møde med Visumcenteret.

For at lette ekspeditionen har det Russiske Visumcenter oprettet et multikanals kontaktcenter hvor der telefonisk kan ydes rådgivning om ethvert spørgsmål.  De kan også sende os en e-mail.

Tidsfrister for udstedelse af visum

Den Russiske Føderations ambassade eller generalkonsulat kan overveje visumansøgninger og træffe beslutning om hvorvidt der skal udstedes eller nægtes et visum, inden for de frister, der fastsættes for den type visum der ansøges om (normalt fra 4 til 10 kalenderdage) efter et komplet sæt af dokumenter er afleveret og konsulære gebyrer er betalt. I visse tilfælde kan behandling af visumansøgninger ændres ved afgørelse truffet af konsulatet.

I visse tilfælde kan behandling af visumansøgninger ændres ved afgørelse truffet af et konsulat.

I tilfælde af en nødsituationer, som kræver øjeblikkelig indrejse i Den Russiske Føderation, kan en borger ansøge om et haste-visum, hvorved behandlingstiden for visumansøgning kan afkortes til 3 arbejdsdage eller mindre, på en direkte anmodning fra Udenrigsministeriet i Rusland, Den Føderale Migrationstjeneste, ambassadøren eller generalkonsulen for Den Russiske Føderation.

Men konsulære afdelinger kan, hvis det er påkrævet, og på grundlag af gensidighed, forlænge behandlingen af visumansøgninger til Rusland med op til 30 dage.

Bemærk, at hvis du planlægger at besøge de følgende regioner i Den Russiske Føderation: Dagestan, Tjetjenien, Ingusjetien og Nordossetien-Alania, tager dokumentetsbehandlingstid min. 14 dage.

Om Gebyrer

Ved ansøgning om et visum til Rusland gennem det Russiske Visumcenter, vil der blive opkrævet konsulære og service gebyr.

Konsulære gebyr kan variere, afhængigt af visummets kategori og type, samt ansøgerens statsborgerskab.

Visumcentrets servicegebyr dækker modtagelse, behandling, videreekspedition af dokumenter på konsulatet og tilbagelevering af udstedte dokumenter til ansøgeren.

Betaling kan ske direkte på Visumcenteret med kort.

Både service gebyr og konsulære gebyr betales før viderebehandling af dokumenter, og vil i tilfælde af konsulatets afslag på visum ikke blive tilbagebetalt.

Detaljerede oplysninger om de konsulære og servicegebyrer kan findes i afsnittet "Visatyper" / "Gebyrer og tidsfrister”