Visumkategorier

 

 

Om visum

For indrejse i Den Russiske Føderation skal en udenlandsk statsborger være i besiddelse af et visum, medmindre andet fremgår af international aftale.

Visum skal erhverves før indrejse i Den Russiske Føderation.

Visum til en udenlandsk statsborger indsættes i passet og indeholder følgende oplysninger: Efternavn, fornavn, mellemnavn (skrevet med russiske og latinske bogstaver), fødselsdato, køn, nationalitet (statsborgerskab), nummeret på det vigtigste identitetsbevis, datoen for udstedelsen af visum, den autoriserede opholdsperiode i Den Russiske Føderation, nummeret på invitationer til at komme ind i Rusland, eller afgørelse fra en offentlig myndighed, visummets gyldighed, rejsens formål, oplysninger om den inviterende organisation (inviterende fysiske person), visumtype.

Visumkategorier

Afhængigt af formålet for indrejse og ophold i Den Russiske Føderation, udstedes der til udenlandske statsborgere visum i følgende kategorier: forretning, almindeligt, transit, turist, humanitært, arbejde, studie, privat.

Om antallet af indrejser

Visum til én indrejse giver en udenlandsk statsborger ret til at krydse statsgrænsen i Den Russiske Føderation 1 gang ved indrejse, og 1 gang ved udrejse fra Den Russiske Føderation.

Visum til to indrejser giver en udenlandsk statsborger ret til at krydse statsgrænsen i Den Russiske Føderation 2 gange ved indrejse og 2 gange ved udrejse fra Den Russiske Føderation.

Visum til flere indrejser giver ret til flere (mere end to) indrejser i den Russiske Føderation. Statsborgere i de EU-lande, der er parter i aftalen, kan opholde sig i Rusland med visum til flere indrejser i mere end 90 dage (i alt eller uafbrudt) for hver periode på 180 dage. I tilfælde af overtrædelse af denne regel kan man blive stillet til ansvar i overensstemmelse med den russiske lovgivning, som kan ende med forbud mod indrejse i Den Russiske Føderation.

Udenlandske statsborgere, der planlægger at opholde sig i Rusland i mere end 3 måneder, skal ansøge om arbejds- eller studie visum, afhængigt af opholdets formål, eller have udstedt en tilladelse til midlertidigt ophold i Den Russiske Føderation, eller en opholdstilladelse.