Turistvisum

 

Turistvisum

 

Vigtigt at vide

Almindeligt turistvisum udstedes til statsborgere fra Danmark og andre lande og statsløse personer for et kortvarigt ophold i landet for turisme (besøg af kulturelle arrangementer, udflugter, sightseeing) på grundlag af en bekræftelse på modtagelse af udenlandske turister, gennem et russisk rejsebureau.

Maksimalt ophold i Rusland på et turistvisum kan ikke være mere end 30 dage.

Visummet giver mulighed til at arrangere forretningsmøder, deltagelse i udstillinger og auktioner, samt til lægekonsultation eller undersøgelser. I bekræftelsen på modtagelse af udenlandske turister skal der under "rejsens formål", angives ”målrettet turisme", og visummet udstedes for det ønskede antal dage nødvendigt for udførelsen af aktiviteten, i henhold til tidspunktet der er angivet i bekræftelsen på indkvarteringen (men ikke mere end 30 dage). Som regel udstedes et sådant visum ikke længere end til 30 dage.

Turistvisum kan være udstedy til enkelt eller dobbelt indrejse.

Dobbelt indgang turistvisum udstedes kun til udenlandske statsborgere, i tilfælde hvor det dokumenteres, at der under ophold i Rusland forudsættes et besøg til lande der grænser op til Rusland (nærmeste nabolande, SNG-landene, Baltikum), eller lande som man kun kan forlade gennem russisk territorium, (f.eks., Kina, Mongoliet). Samtidig bør Denne rute præciseres i rejsekortet eller bekræftelse på modtagelse af udenlandske turister, udsendt af den russiske værtsorganisation.

Bemærk venligstSygeforsikringens police bør indeholde:

 1. dato for kontraktens underskrivelse;
 2. policens nummer;
 3. forsikredes fulde navn;
 4. oplysninger om forsikringsselskabet;
 5. sygeforsikringens police skal dække hele opholdsperioden på russisk territorium. Ved udstedelsen af enkelt eller dobbelt indrejsevisum skal policen dække opholdet under hele rejsen, Ved udstedelsen af multivisum skal sygeforsikringen dække opholdet under første rejse;
 6. liste over omfanget af lægeassistance og medicinsk transportydelser, herunder hjemtransport af afdøde;
 7. dækningsområde - hele verden eller Den Russiske Føderation, Europa, herunder Rusland);
 8. forsikringsselskabets underskrift.

Forsikringer, bekræftelser, der ikke indeholder ovennævnte oplysninger, formularer stemplet af forsikringsselskaber mv, vil ikke blive taget i betragtning.

Nødvendige dokumenter

For et enkelt/dobbelt turistvisum skal følgende dokumenter fremvises:

 1. En bekræftelse på modtagelsen af turist af et russisk rejsebureau, som udfører rejseaktiviteter og hvis oplysninger er inkluderet i den føderale register af rejsebureauer;

 2. Gyldigt rejsepas som indeholder mindst 2 blanke/tomme sider til visum. Passets udløbsdato skal ligge mindst 6 måneder frem i forhold til visums udløbsdato;

 3. Ansøgningsskema, udfyldt elektronisk på hjemmesiden visa.kdmid.ru, udskrevet og underskrevet personligt af ansøgeren;
  (Når De vælger hvor De vil aflevere dokumenter, skal De angive dét Visumcenter, hvor De ønsker at blive ekspederet)

 4. Et farvefoto i størrelse 3.5x4.5 cm, på en lys baggrund, med et klart frontalt billede af ansigtet, uden briller med tonede glas og uden hovedbeklædning (undtagen for borgere, der på grund af deres etniske eller religiøse tilhørsforhold er afbildet iført en hovedbeklædning på billedet i passet); billedet skal tages indenfor de sidste 6 måneder før datoen for ansøgningen;

 5. Et rejseforsikringsbevis, gældende i Rusland i hele visummets gyldighedsperiode, undtagen i de tilfælde, der er baseret på gensidighed.

Bemærk venligst! Konsulatet er berettiget til at anmode om supplerende dokumenter for visum (en kopi af den første side af deres pas med billede og personlige data osv.), at indkalde til en samtale, eller forlænge behandlingsperioden.

Udbetaling af konsulært og servicegebyret foregår direkte på Visumcenteret ved aflevering  af  dokumenter.

Bemærk! Hvis De ikke er statsborger i Danmark, skal De fremvise yderligere dokumenter:

1. Opholdstilladelse for uafbrudt ophold i Danmark med gyldighed i mere end 90 dage for statsborgere i følgende lande: Albanien, Bahrein, Venezuela, Haiti, Egypten, Irland, Lesotho, Libyen, Makedonien, Mali, Mexico, New Zealand, De Forenede Arabiske Emirater, Oman, Republikken Korea, Saudi Arabien, Det Forenede Kongerige af Storbrittanien og Nordirland, Sierra-Leone, Ækvatorial Guinea, Sydafrikansk Republik, Japan.

Afhængigt af den nationale lovgivning, et dokument, der beviser uafbrudt ophold i Danmark i mere end 90 dage kan være et studie,- eller arbejdsvisum, en arbejdstilladelse, en tidsbegrænset opholdstilladelse, osv.

2. Permanent opholdstilladelse i Danmark eller et tilsvarende dokument for statsborgere i følgende lande: Algeriet, Angola, Afghanistan, Bangladesh, Vietnam, Georgien, Indien, Irak, Iran, Kina, Nepal, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Syrien, Somalia, Tyrkiet, Tchad, Sri Lanka, Etiopien.

3. Borgere af Det Forenede Kongerige af Storbritannien skal fremvise en original turist bekræftelse.

Rates and terms

For statsborgere i Danmark og den Europæiske Union

Behandlingstid Konsulært gebyr Service gebyr
(inkl. MOMS)
Visum med én eller to indrejser    
4 arbejdsdage 560 DKK 186 DKK
7 kalenderdage 280 DKK 186 DKK
Ansøgninger fra grupper (mere end 20 ansøgninger)    
14 kalenderdage 280 DKK 186 DKK


Bemærk!
Hvis De er statsløs eller ikke er statsborger i Danmark eller EU, skal De kontakte vores call-center for at finde ud af hvilket konsulært gebyr De skal betale for Deres visum på det Russiske visum center.

Gebyrer og behandlingstider for ​​udstedelse af visum til borgere fra andre lande og statsløse personer er beregnede i henhold til "Tariffen for gebyrer for Konsulære handlinger på de Konsulære institutioner af  Den Russiske Føderation".