Forretningsvisum

Forretningsvisum

Vigtigt at vide

Almindeligt forretningsvisum udstedes til statsborgere i Danmark og andre lande og statsløse borgere, der erhvervsmæssigt rejser ind iRusland (forhandlinger, seminarer, konferencer, møder med samarbejdspartnere).

Udstedes på baggrund af invitation fra Den Føderale Migrationstjeneste i Den Russiske Føderation (russiske FMS), Udenrigsministeriet for Den Russiske Føderation (russisk MFA) eller på grundlag af en skriftlig anmodning fra organisationen.

Et almindeligt forretningsvisum kan være enkelt eller dobbelt, med en gyldighed på op til 90 dage, eller multiple i op til 1 år (medmindre andet er fastsat i en international aftale med Den Russiske Føderation).

Bemærk! Ophold på Den Russiske Føderations territorium, kan med almindeligt forretningsvisum ikke overstige 90 dage ud af hver periode på 180.

Bemærk venligstSygeforsikringens police bør indeholde:

 1. dato for kontraktens underskrivelse;
 2. policens nummer;
 3. forsikredes fulde navn;
 4. oplysninger om forsikringsselskabet;
 5. sygeforsikringens police skal dække hele opholdsperioden på russisk territorium. Ved udstedelsen af enkelt eller dobbelt indrejsevisum skal policen dække opholdet under hele rejsen, Ved udstedelsen af multivisum skal sygeforsikringen dække opholdet under første rejse;
 6. liste over omfanget af lægeassistance og medicinsk transportydelser, herunder hjemtransport af afdøde;
 7. dækningsområde - hele verden eller Den Russiske Føderation, Europa, herunder Rusland);
 8. forsikringsselskabets underskrift.

Forsikringer, bekræftelser, der ikke indeholder ovennævnte oplysninger, formularer stemplet af forsikringsselskaber mv, vil ikke blive taget i betragtning.

For at ansøge om et multi-visum med gyldighed på 1 år eller mere, skal ansøgeren fremvise en rejseforsikringspolice, som er gyldig under opholdet i Rusland.

*Skriftlig anmodning.Dette dokument skal udstedes på officielt brevpapir med alle oplysninger om værtsorganisationen, og indeholde følgende oplysninger:

a) for den indbudte person: navn, efternavn, fødselsdato, køn, statsborgerskab, nummer på identitetsbevis, og rejseformål og rejsevarighed, antal indrejser samt rejseruter under besøget;

b) for den indbydende juridiske person, virksomhed, organisation: fulde navn på den juridiske enhed, adresse, individuel skatteyder identifikationsnummer, registreringsnummer, navn og stilling på den person, der underskriver anmodningen, stempel;

Nødvendige dokumenter

For et almindelig enkelt/dobbelt/multi forretnings visum skal der indleveres følgende dokumenter:

 1. Original invitation til indrejse i den Russiske Føderale Republik udstedt i overensstemmelse med den Føderale Migrationstjeneste; eller

 2. Afgørelse fra Udenrigsministeriet i den Russiske Føderation om udstedelsen af visum; eller

 3. En skiftlig anmodning fra værtsorganisationen;

 4. Gyldigt rejsepas, som indeholder mindst 2 blanke/tomme sider til visum. Passets udløbsdato skal ligge mindst 6 måneder frem i forhold til visums udløbsdato;

 5. Ansøgningsskema, udfyldt elektronisk på hjemmesiden visa.kdmid.ru, udskrevet og underskrevet personligt af ansøgeren;
  (Når De vælger hvor De vil indgive dokumenter skal De angive dét Visumcenter, hvor De ønsker at blive ekspederet)

 6. Et farvefoto i størrelse 3.5x4.5 cm, på en lys baggrund, med et klart frontalt billede af ansigtet, uden briller med tonede glas og uden hovedbeklædning (undtagen for borgere, der på grund af deres etniske eller religiøse tilhørsforhold er afbildet iført en hovedbeklædning på billedet i passet);billedet skal tages indenfor de sidste 6 måneder før datoen for ansøgningen.

 7. Et rejseforsikringsbevis, gældende i Rusland i hele visummets gyldighedsperiode, undtagen i de tilfælde, der er baseret på gensidighed.

Bemærk venligst! Konsulatet er berettiget til at anmode om supplerende dokumenter for visum (en kopi af den første side af deres pas med billede og personlige data osv.), at indkalde til en samtale, eller forlænge behandlingsperioden.

Udbetaling af konsulært og servicegebyret foregår direkte på Visumcenteret ved aflevering  af  dokumenter.

Bemærk! Hvis De ikke er statsborger i Danmark, skal De fremvise yderligere dokumenter:

1. Opholdstilladelse for uafbrudt ophold i Danmark med gyldighed i mere end 90 dage for statsborgere i følgende lande: Albanien, Bahrein, Venezuela, Haiti, Egypten, Irland, Lesotho, Libyen, Makedonien, Mali, Mexico, New Zealand, De Forenede Arabiske Emirater, Oman, Republikken Korea, Saudi Arabien, Det Forenede Kongerige af Storbrittanien og Nordirland, Sierra-Leone, Ækvatorial Guinea, Sydafrikansk Republik, Japan.

Afhængigt af den nationale lovgivning, et dokument, der beviser uafbrudt ophold i Danmark i mere end 90 dage kan være et studie,- eller arbejdsvisum, en arbejdstilladelse, en tidsbegrænset opholdstilladelse, osv.

2. Permanent opholdstilladelse i Danmark eller et tilsvarende dokument for statsborgere i følgende lande: Algeriet, Angola, Afghanistan, Bangladesh, Vietnam, Georgien, Indien, Irak, Iran, Kina, Den Demokratiske Folkerepublik Nordkorea, Nepal, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Syrien, Somalia, Tyrkiet, Tchad, Sri Lanka, Etiopien.

Priser og betingelser

For statsborgere i Danmark og den Europæiske union

Behandlingstid Konsulært gebyr Service gebyr
(inkl. MOMS)
Visum med en/to eller flere indrejser    
4 arbejdsdage 560 DKK 210 DKK
10 kalenderdage 280 DKK 210 DKK


Bemærk!  Hvis De er statsløs eller ikke er statsborger i Danmark eller EU, skal De kontakte vores call-center for at finde ud af hvilket konsulært gebyr De skal betale for Deres visum på det Russiske visum center.

Gebyrer og behandlingstider for ​​udstedelse af visum til borgere fra andre lande og statsløse personer er beregnede i henhold til "Tariffen for gebyrer for Konsulære handlinger på de Konsulære institutioner af Den Russiske Føderation".


Overførsel eller gendannelse af visum er uafhængig af statsborgerskab

Konsulært gebyr Service gebyr
(inkl. MOMS)
257 DKK 210 DKK


Bemærk! Før De ansøger om overførsel eller gendannelse af visum, kontakt vores call-center på det Russiske Visum Center for at finde ud af proceduren, kravene til de nødvendige dokumenter samt om behandlingstider.


For at udfylde ansøgningsskema, gå til den følgende hjemmeside visa.kdmid.ru


Udfyldelse af ansøgningsskemaet

Det russiske visumansøgningscenter tilbyder en service i forbindelse med udfyldelse af ansøgningsskemaet. Omkostningerne for denne service opkræves ud over det almindelige servicegebyr og er på 100 DKK. Denne service skal bestilles samtidig med visumansøgningen.