Arbejdsvisum

Arbejdsvisum

Vigtigt at vide

Almindeligt arbejdsvisum udstedes til statsborgere i Danmark og andre lande og statsløse borgere for kunne arbejde i Den Russiske Føderation på grundlag af invitationen, udstedt af den Føderale Migrationstjeneste i Den Russiske Føderation (Ruslands FMS-tjeneste) med mulighed for at forlænge visummets gyldighed af Ruslands FMS-tjeneste.

Grundlaget for forlængelse af visum er den indgåede arbejds- eller civilretslige aftale for gennemførelse af arbejde eller tjenesteydelser, i overensstemmelse med lovgivning i Den Russiske Føderation.

Et arbejdsvisum kan være gyldigt kun for 1 indrejse for en periode på højst 90 dage (med undtagelse af visumtil højt kvalificerede fagfolk).

Ved ansøgning om et arbejdsvisum, skal ansøgeren møde personligt op på Visumcenteret.

Bemærk venligstSygeforsikringens police bør indeholde:

 1. dato for kontraktens underskrivelse;
 2. policens nummer;
 3. forsikredes fulde navn;
 4. oplysninger om forsikringsselskabet;
 5. sygeforsikringens police skal dække hele opholdsperioden på russisk territorium. Ved udstedelsen af enkelt eller dobbelt indrejsevisum skal policen dække opholdet under hele rejsen, Ved udstedelsen af multivisum skal sygeforsikringen dække opholdet under første rejse;
 6. liste over omfanget af lægeassistance og medicinsk transportydelser, herunder hjemtransport af afdøde;
 7. dækningsområde - hele verden eller Den Russiske Føderation, Europa, herunder Rusland);
 8. forsikringsselskabets underskrift.

Forsikringer, bekræftelser, der ikke indeholder ovennævnte oplysninger, formularer stemplet af forsikringsselskaber mv, vil ikke blive taget i betragtning.

Nødvendige dokumenter

For et enkelt eller dobbelt indrejse studievisum kræves:

 1. Original invitation til at indrejse i den Russiske Føderation, udstedt af den Føderal Migrations Tjeneste i Den Russiske Føderation; eller
 2. Gyldigt rejsepas, som indeholder mindst 2 blanke/tomme sider til visum. Passets udløbsdato skal  være gyldigt mindst 1,5 år frem i forhold til visummets startdato;
 3. Ansøgningsskema, udfyldt elektronisk på hjemmesiden visa.kdmid.ru, udskrevet og underskrevet personligt af ansøgeren;
  (Når De vælger hvor De vil indgive dokumenter skal De angive dét Visumcenter, hvor De ønsker at blive ekspederet)
 4. Farvefoto i størrelse 3.5x4.5cm, på en lys baggrund med et klart frontalt billede af ansigtet, uden briller med tonede glas og uden hovedbeklædning (undtagen for borgere, der på grund af deres etniske eller religiøse tilhørsforhold er afbildet iført en hovedbeklædning  på billedet i passet);billedet skal tages indenfor de sidste 6 måneder før datoen for ansøgningen.
 5. Et rejseforsikringsbevis, gældende i Rusland i hele visummets gyldighedsperiode, undtagen i de tilfælde, der er baseret på gensidighed;
 6. Certifikat på at personen ikke er HIV smittet.

Bemærk venligst! Konsulatet er berettiget til at anmode om supplerende dokumenter for visum (en kopi af den første side af deres pas med billede og personlige data osv.), at indkalde til en samtale, eller forlænge behandlingsperioden.

Udbetaling af konsulært og servicegebyret foregår direkte på Visumcenteret ved aflevering  af  dokumenter.

Bemærk! Hvis De ikke er statsborger i Danmark, skal De fremvise yderligere dokumenter:

1. Opholdstilladelse for uafbrudt ophold i Danmark med gyldighed i mere end 90 dage for statsborgere i følgende lande: Albanien, Bahrein, Venezuela, Haiti, Egypten, Irland, Lesotho, Libyen, Makedonien, Mali, Mexico, New Zealand, De Forenede Arabiske Emirater, Oman, Republikken Korea, Saudi Arabien, Det Forenede Kongerige af Storbrittanien og Nordirland, Sierra-Leone, Ækvatorial Guinea, Sydafrikansk Republik, Japan.

Afhængigt af den nationale lovgivning, et dokument, der beviser uafbrudt ophold i Danmark i mere end 90 dage kan være et studie,- eller arbejdsvisum, en arbejdstilladelse, en tidsbegrænset opholdstilladelse, osv.

2. Permanent opholdstilladelse i Danmark eller et tilsvarende dokument for statsborgere i følgende lande: Algeriet, Angola, Afghanistan, Bangladesh, Vietnam, Georgien, Indien, Irak, Iran, Kina, Den Demokratiske Folkerepublik Nordkorea, Nepal, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Syrien, Somalia, Tyrkiet, Tchad, Sri Lanka, Etiopien.

Priser og betingelser

For statsborgere i Danmark

Behandlingstid Konsulært gebyr Service gebyr
(inkl. MOMS)
Visum med én indrejse    
4  arbejdsdage 1287 DKK 210 DKK
10 kalenderdage 644 DKK 210 DKK
Visum med to indrejser    
4  arbejdsdage 2060 DKK 210 DKK
10 kalenderdage 1030 DKK 210 DKK
Visum med flere indrejser    
4  arbejdsdage 3863 DKK 210 DKK
10 kalenderdage 1931 DKK 210 DKK


Bemærk! Hvis De er statsløs eller ikke er statsborger i Danmark eller EU, skal De kontakte vores call-center for at finde ud af hvilket konsulært gebyr De skal betale for Deres visum på det Russiske visum center.

Gebyrer og behandlingstider for ​​udstedelse af visum til borgere fra andre lande og statsløse personer er beregnede i henhold til "Tariffen for gebyrer for Konsulære handlinger på de Konsulære institutioner af  Den Russiske Føderation".


Overførsel eller gendannelse af visum er uafhængig af statsborgerskab

Konsulært gebyr Service gebyr
(inkl. MOMS)
257 DKK 210 DKK


Bemærk!
Før De ansøger om overførsel eller gendannelse af visum, kontakt vores call-center på det Russiske Visum Center for at finde ud af proceduren, kravene til de nødvendige dokumenter samt om behandlingstider.


For at udfylde ansøgningsskema, gå til den følgende hjemmeside visa.kdmid.ru


Udfyldelse af ansøgningsskemaet

Det russiske visumansøgningscenter tilbyder en service i forbindelse med udfyldelse af ansøgningsskemaet. Omkostningerne for denne service opkræves ud over det almindelige servicegebyr og er på 100 DKK. Denne service skal bestilles samtidig med visumansøgningen.