Transitvisum

Transitvisum

Vigtigt at vide

Transitvisum for en enkelt indrejse udstedes til statsborgere i Danmark og andre lande og statsløse borgere for en periode op til 10 døgn (i bil eller tog) eller op til 3 døgn (i fly), med henblik på transitrejse gennem Den Russiske Føderation på grundlag af gældende billetter til afgang fra den Russiske Føderation, et gyldigt visum for indrejse i stater tilgrænsende med Rusland, som ligger på rejseruten, eller visum til destinationsland, eller nationalt pas til dette land.

For en udenlandsk statsborger, der passerer gennem Den Russiske Føderations territorium til andet destinationsland i bil elle lastbil, udstedes et transitvisum for den periode, der er nødvendig for rejse ad den korteste vej (men ikke over 10 dage), Gyldighedsperiode for visum beregnes i dette tilfælde ud fra det forventede gennemsnitlige daglige kilometertal på 500 km.

Gyldighedsperioden for dobbelt transitvisum må ikke overstige en måned. I tilfælde en udenlandsk statsborger har behov for transit gennem Rusland til et tredjeland og derefter vende tilbage via Rusland i en periode over en måneds varighed, er det nødvendigt først at ansøge om et enkelt transitvisum, og ansøge om at kunne modtage det andet transitvisum på det russiske konsulat i det første destinationsland.

For en udenlandsk statsborger, som passerer gennem Den Russiske Føderations territorium i et fly uden mellemlanding eller flyskift er transitvisum ikke påkrævet.

For en udenlandsk statsborger, som rejser på et fly fra internationale flyselskaber med mellemlanding i den samme lufthavn på Den Russiske Føderations territorium/(forudsat der findes en transitzone i pågældende lufthavn), med en behørig dokumentation for retten til at indrejse til et modtagerland og flybillet med en bekræftet dato for afgang fra mellelandings lufthavn på den Russiske Føderations territorium inden for 24 timer efter ankomsten, er et transitvisum ikke påkrævet.

Transitvisum er påkrævet, hvis man ønsker at forlade et transitområde.

Bemærk venligstSygeforsikringens police bør indeholde:

 1. dato for kontraktens underskrivelse;
 2. policens nummer;
 3. forsikredes fulde navn;
 4. oplysninger om forsikringsselskabet;
 5. sygeforsikringens police skal dække hele opholdsperioden på russisk territorium. Ved udstedelsen af enkelt eller dobbelt indrejsevisum skal policen dække opholdet under hele rejsen, Ved udstedelsen af multivisum skal sygeforsikringen dække opholdet under første rejse;
 6. liste over omfanget af lægeassistance og medicinsk transportydelser, herunder hjemtransport af afdøde;
 7. dækningsområde - hele verden eller Den Russiske Føderation, Europa, herunder Rusland);
 8. forsikringsselskabets underskrift.

Forsikringer, bekræftelser, der ikke indeholder ovennævnte oplysninger, formularer stemplet af forsikringsselskaber mv, vil ikke blive taget i betragtning.

Nødvendige dokumenter

For et almindeligt enkelt/dobbelt transitvisum kræves:

 1. Gældende billetter til ind og udrejse fra Den Russiske Føderation;

 2.  Et visum for indrejse til land/stat, som grænser op til Rusland og ligger på rejseruten, eller visum til staten som er det endelige rejsemål, eller nationalt pas til den stat, eller en begrundet ansøgning og relevante dokumenter, der beviser nødvendigheden for at mellemlande, medmindre andet fremgår af international aftale. Et visum er ikke påkrævet for borgerne i de lande, der er berettiget til visumfri indrejse til nabolandene eller bestemmelseslandet, i overensstemmelse med eksisterende aftaler mellem dem;

 3. Gyldigt rejsepas, som indeholder mindst 2 blanke/tomme sider til visum. Passets udløbsdato skal være gyldigt mindst 6 måneder frem i forhold til visummets udløbsdato;

 4. Ansøgningsskema, udfyldt elektronisk på hjemmesiden visa.kdmid.ru, udskrevet og underskrevet personligt af ansøgeren;
  (Når De vælger hvor De vil indgive dokumenter skal De angive dét Visumcenter, hvor De ønsker at blive ekspederet)

 5. Et farvefoto i størrelse 3.5x4.5 cm, på en lys baggrund, med et klart frontalt billede af ansigtet, uden briller med tonede glas og uden hovedbeklædning (undtagen for borgere, der på grund af deres etniske eller religiøse tilhørsforhold er afbildet iført en hovedbeklædning på billedet i passet); billedet skal tages indenfor de sidste 6 måneder før datoen for ansøgningen.

 6. Et rejseforsikringsbevis, gældende i Rusland i hele visummets gyldighedsperiode, undtagen i de tilfælde, der er baseret på gensidighed.

Bemærk venligst! Konsulatet er berettiget til at anmode om supplerende dokumenter for visum (en kopi af den første side af deres pas med billede og personlige data osv.), at indkalde til en samtale, eller forlænge behandlingsperioden.

Udbetaling af konsulært og servicegebyret foregår direkte på Visumcenteret ved aflevering af dokumenter.

Priser og betingelser

For statsborgere i Danmark og den Europæiske Union

Behandlingstid Konsulært gebyr Service gebyr
(inkl. MOMS)
Visum med en eller to indrejser    
4 arbejdsdage 560 DKK 210 DKK
10 kalenderdage 280 DKK 210 DKK


Bemærk! Hvis De er statsløs eller ikke er statsborger i Danmark eller EU, skal De kontakte vores call-center for at finde ud af hvilket konsulært De skal betale for Deres visum på det Russiske visum center.

Gebyrer og behandlingstider for ​​udstedelse af visum til borgere fra andre lande og statsløse personer er beregnede i henhold til "Tariffen for gebyrer for Konsulære handlinger på de Konsulære institutioner af  Den Russiske Føderation".


For at udfylde ansøgningsskema, gå til den følgende hjemmeside visa.kdmid.ru


Udfyldelse af ansøgningsskemaet

Det russiske visumansøgningscenter tilbyder en service i forbindelse med udfyldelse af ansøgningsskemaet. Omkostningerne for denne service opkræves ud over det almindelige servicegebyr og er på 100 DKK. Denne service skal bestilles samtidig med visumansøgningen.