De lovgivningsmæssige rammer

 

 

De lovgivningsmæssige rammer

I dette afsnit kan De finde oplysninger om reglerne og vilkår for udstedelse af indrejsesvisum og deres gyldighedsperiode, fastsat af internationale aftaler med Rusland. 

For at se indholdet af dokumenterne, kan De følge linket www.kdmid.ru:

  1. Aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Russiske Føderation om lettelse af udstedelsen af visa til statsborgere i Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation
    (Sochi den 25. maj 2006)

  2. Aftale mellem regeringen for Den Russiske Føderation og regeringen for Kongeriget Danmark om lettelse af udstedelsen af visa til statsborgere i Den Russiske Føderation og Kongeriget Danmark
    (København, 27. maj 2008)