Service

 

 

Kære ansøgere!

Det Russiske visumcenter tilbyder statsborgerne i Danmark, andre lande og statsløse borgere følgende ydelser:

  • modtagelse og behandling af dokumenter vedrørende udstedelse af visum;
  • videresendelse af dokumenter til behandling i Den Russiske Føderations konsulære afdeling;
  • udlevering af dokumenterne til ansøgeren;
  • rådgivning om udstedelsen af visum.