Almindelige regler

 

 

Almindelige regler

Kære besøgende!

Før I besøger det Russiske Visum Center, bedes I læse følgende oplysninger.

For at øge sikkerheden for kunderne, og skabe betingelser for effektivt arbejde i lokaler i det russiske visumcenter, er det forbudt at:   

  • tage fotografier og anvende alle slags audio og video;
  • ryge, drikke alkohol, og indtage mad. Undtagelserne er borgere, hvis behov for et medicinsk ordineret måltid, falder sammen med besøget i Visumcenteret;

  • tale højt, larme, bruge grimt sprog, misbruge og krænke ansatte og besøgende i Visumcentret;

  • tale  i mobiltelefon og bruge andre tekniske kommunikationsmidler;
  • lytte til musik via bærbare musikafspillere og andre enheder uden brug af hovedtelefoner;
  • på anden måde at forstyrre fred og ro for andre besøgende eller driften af Visumcenteret.

I lokalerne i det russiske visumcenter er det forbudt at medbringe følgende genstande:

  • enhver form for skydevåben, pneumatiske eller anden form for våben der kan skræmme eller såre andre (uanset licenser og tilladelser);
  • stun guns, dåser drevet af aerosol og andre midler til selvforsvar, blankvåben, stikkende skarpe genstande, herunder bestik;
  • eksplosive, brandfarlige, giftige og skadelige stoffer og genstande (fyrværkeri, brændbare væsker, gasflasker, osv.).

Denne liste er ikke udtømmende. Personalet på Visumansøgningscentret kan forbyde genstande og andre elementer, der kan udgøre en fare for andre.

Kære besøgende!

I bedes undgå at tage store tasker og kufferter med til det Russiske Visum Center, hvis placering kan eventuelt forhindre evakueringen af besøgende i en nødsituation.

Bemærk: Vi beder Dem at være opmærksomme på eventuelle mistænkelige personer og genstande efterladt uden opsyn i Visumcentrets lokaler. I tilfælde heraf, beder vi Dem om straks at underrette Visumcentrets ansatte.

I bedes være opmærksomme på, at administrationen på Visumcentret har ret til at afvise, afbryde modtagelse af dokumenter fra besøgende, som ignorerer de ovenstående regler og har ret til at bede vedkommende om at forlade Visumcentrets lokaler.

På forhånd tak for Deres forståelse!