Erklæring

Erklæring om beskyttelse af ansøgernes personlige oplysninger

Virksomheden garanterer ansøgerne beskyttelse af deres rettigheder og friheder i behandlingen af deres personoplysninger, herunder beskyttelsen af retten til privatlivets fred, personlige og familiemæssige hemmelighed, og overholdelse af gældende nationale love om beskyttelse af personoplysninger. Virksomheden modtager de personoplysninger, som blev frivilligt oplyst af ansøgeren og som er nødvendige til at få tjenesteydelser til forberedelse og behandling af dokumenter og videresendelse til behandling på den konsulære afdeling af Den Russiske Føderation.

Ved fastlæggelse af omfanget og indholdet af de personlige data bruger selskabet rimelig nødvendighed, samt formålene for deres behandling på grundlag af den nationale lovgivning om beskyttelse af personoplysninger.

Subjekt af personoplysninger er en fysisk person, der direkte eller indirekte identificeres eller kan blive identificeret med hjælp af personoplysninger.

Personoplysninger er hvilken som helst information, som direkte eller indirekte vedrører den identificerede eller den identificerbare fysiske person (subjektet af personlige oplysninger).

Behandling af personoplysninger

Behandling af personoplysninger udføres kun med samtykke fra subjektet af personlige oplysninger eller på en anden lovlig grundlag. Behandling af personoplysninger udføres kun med formål at levere de ønskede ydelser til forberedelse og behandling af dokumenter og videresendelse til den konsulære afdeling af Den Russiske Føderation.

Behandling af personoplysninger, som er uforenelig med formålet for indsamling af personoplysninger er ikke tilladt.

Ved behandlingen af personoplysninger forstås enhver handling (aktivitet), eller et sammensætning af handlinger (aktiviteter) som vedrører brug af personlige data ved hjælp af automatiseringsmidler eller uden brug af sådanne midler, herunder indsamling, registrering, klassificering, akkumulering, opbevaring, præcisering (opdatering, ændring), brug, transmission, depersonalization, blokering, sletning og destruktion af personoplysninger.

Perioden for opbevaring af personoplysninger er fastsat i den nationale lovgivning i området for beskyttelse af personoplysninger.

Beskyttelse af personoplysninger

Beskyttelse af de modtagne personoplysninger er en ufravigelig regel for Virksomheden. For at opnå dette mål, er adgangen til personoplysninger strengt reguleret, beskyttet med hjælp af moderne teknisk udstyr og programmer mod uautoriseret eller tilfældig adgang, destruktion, ændring, blokering, kopiering, levering, deling af personoplysninger, samt mod andre ulovlige handlinger.

Virksomheden sikrer fortroligheden af personoplysninger og er forpligtet til ikke at tillade deres udlevering uden samtykke fra subjektet af personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter

Personoplysninger kan videregives til tredjeparter udelukkende til de formål, som er i forbindelse med levering af de ønskede ydelser med samtykke fra subjektet af personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger udføres af Virksomheden i overensstemmelse med tavshedspligten uden videregivelse til tredjeparter, som ikke er forbundet med levering af ydelser, nødvendig for subjektet af personoplysninger.

Hvis Virksomheden med samtykke fra subjektet af personoplysninger anmoder en anden person om at behandle personoplysninger på grundlag af aftalen, pådrager Virksomheden sig ansvaret for sikkerheden af personoplysninger.

Levering af informationen om personlige oplysninger

På den personlige anmodning fra ansøgeren skal Virksomheden give ham eller hende oplysninger om alle ansøgerens opbevarede personoplysninger. Levering af personoplysninger på anmodning af juridiske repræsentanter eller fuldmagten fra subjektet af personoplysninger er udelukket.