Spørgsmål-svar

 

 

1. HVORDAN FÅR JEG EN AFTALE?
2. KAN JEG AFLEVERE DOKUMENTER PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON, DER REJSER TIL RUSLAND?
3. HVORDAN KAN JEG ANSØGE OM VISUM FOR EN GRUPPE MENNESKER? HVORDAN FINDER JEG IND I ONLINE-TIDSBESTILLINGSSYSTEMET OG HVILKE OPLYSNINGER SKAL JEG ANGIVE?
4. SKAL MAN HAVE EN AFTALE FOR AT HENTE PAS?
5. KAN JEG AFLEVERE DOKUMENTER FOR AT SØGE 2 VISA SAMTIDIG?
6. HVOR KAN JEG FÅ OPLYSNINGER OM DEN VISUMTYPE JEG HAR BRUG FOR?
7. HVILKEN TYPE SYGEFORSIKRING HAR JEG BRUG FOR?
8. HVORNÅR ER DET NØDVENDIGT AT SKULLE FREMLÆGGE ET CERTIFIKAT INDEHOLDENDE OPLYSNINGER OM AT PERSONEN IKKE ER HIV SMITTET?
9. I HVILKE SITUATIONER, SKAL DE ORIGINALE DOKUMENTER FREMLÆGGES?
10. STATSBORGERE I HVILKE LANDE BEHØVER IKKE VISUM TIL DEN RUSSISKE FØDERATION?
11. JEG ER IKKE EN EU-BORGER, PÅ HVILKE VILKÅR FÅR JEG VISUM?
12. HVILKE DOKUMENTER SKAL STATSBORGERE AF AUSTRALIEN, USA, STORBRITANNIEN, IRLAND OG CANADA FREMVISE?
13. HVOR MANGE DAGE KAN EN REJSE VARE PÅ ET TURISTVISUM?
14. JEG SKAL SKIFTE FLY I EN RUSSISK LUFTHAVN. HAR JEG BRUG FOR ET TRANSITVISUM?
15. JEG SKAL REJSE TIL RUSLAND I BIL, HVILKE YDERLIGERE DOKUMENTER HAR JEG BRUG FOR?
16. KAN JEG FÅ ET HASTE-VISUM. HVOR LANG ER EKSPEDITIONSTID?
17. HVORDAN KAN MAN REGISTRERE SIT OPHOLD I RUSLAND?


1. HVORDAN FÅR JEG EN AFTALE?

I visumcentret gives forskellige muligheder for at få en aftale. De kan:

- Tilmelde Dem via online-tidsbestillingssystemet;
- Ringe til et af de telefonnumre der findes på hjemmesiden og tilmelde dig telefonisk;
- Besøge Visumcenteret personligt og få en tidsaftale;


2. KAN JEG AFLEVERE DOKUMENTER PÅ VEGNE AF EN ANDEN PERSON, DER REJSER TIL RUSLAND?

Nej. Visumansøgeren skal personligt komme til Det Russiske Visumcenter i København og afgive fingeraftryk ved indlevering af sine dokumenter.


3. HVORDAN KAN JEG ANSØGE OM VISUM FOR EN GRUPPE MENNESKER? HVORDAN FINDER JEG IND I ONLINE-TIDSBESTILLINGSSYSTEMET OG HVILKE OPLYSNINGER SKAL JEG ANGIVE?

Læs venligst reglerne for brug af elektronisk tidsbestilling:

P.2. En tjenesteydelse gennem receptionen, omfatter én ansøger og ét sæt ansøgningsdokumenter pr. person.

P.5. Ved tilmelding til aflevering af dokumenter oplyses personlige oplysninger af visumansøgeren.

Det betyder at, hvis De ansøger for flere mennesker, har De brug for at oprette flere tidsbestillinger i træk, en for hver person, og hver gang skal der angives personlige oplysninger om den person, hvis dokumenter skal vedlægges visumansøgning.

Husk, at alle visumansøgere skal personligt komme til Det Russiske Visumcenter i København og afgive fingeraftryk ved indlevering af deres dokumenter.


4. SKAL MAN HAVE EN AFTALE FOR AT HENTE PAS?

Nej. Passene udleveres dagligt efter ”først-til-mølle” princippet ved det Russiske visumcenter fra 12:00 til 16:00 fra mandag til torsdag, og fra 12:00 til 15:30 om fredagen

Ved modtagelse af dokumenter får man en aftale om datoen og eventuelt tidspunkt for afhentning af pas. For ikke at stå i kø, afhent venligst passet til den aftalte tid!


5. KAN JEG AFLEVERE DOKUMENTER FOR AT SØGE OM 2 VISA SAMTIDIG?

Nej. Ifølge den Russiske lovgivning, kan et pas ikke indeholde to gyldige visa.

Hvis du allerede har et gyldigt visum (for eksempel et ubrugt enkelt eller dobbelt-indrejsevisum, som du måske har benyttet én gang, eller et ubenyttet multivisum), anbefaler vi at ansøge om et nyt visum tidligst 10 dage før udløbet af dettes gyldighedsperiode.


6. HVOR KAN JEG FÅ OPLYSNINGER OM DEN VISUMTYPE JEG HAR BRUG FOR?

Oplysninger om visumtypen er tilgængelige på det Russiske visumcenters hjemmeside under: "Visum kategorier" eller på hjemmesiden for den Russiske Føderations Ambassade eller Generalkonsulatet i Danmark/København.


7. HVILKEN TYPE SYGEFORSIKRING HAR JEG BRUG FOR?

Forsikring kompenserer for omkostningerne der er forbundet med en uventet sygdom eller ulykke væk fra hjemmet:

- Betaling for ambulance, hospital og medicinsk behandling samt lægemidler;
- Patientens hjemrejse;
- Indkvartering og ophold af personer, der ledsager den forsikrede;
- I tilfælde af dødsfald, for at dække omkostningerne ved begravelse i udlandet eller hjemtransport af asken. For at få et visum til Den Russiske Føderation skal man fremvise en forsikringspolice.

For at få et visum til Den Russiske Føderation skal man fremlægge en original eller en kopi af et brev, der bekræfter gyldigheden af den police, der er udstedt af selskabet, som har en kontrakt med den russiske partner i gennemførelsen af forpligtelser blandt de gensidige forsikringsselskaber.

Brevet skal angive kontraktens nummer og navnet på den forsikrede.

Forsikringen skal gælde for hele Ruslands område i hele opholdsperioden.

For borgere, der ansøger om et-årigt multivisum, er det tilstrækkelig at tegne forsikring for deres første rejse.


8. HVORNÅR ER DET NØDVENDIGT AT SKULLE FREMLÆGGE ET CERTIFIKAT INDEHOLDENDE OPLYSNINGER OM AT JEG IKKE ER HIV SMITTET?

Det er nødvendigt at fremvise HIV-testen  nødvendigt for alle ansøgere for at få et arbejdsvisum eller studievisum (enkelt, dobbelt eller mult) ved fremvisning af invitationen, udstedt af den Føderale Migrationstjeneste (Ruslands FMS-tjeneste), da disse visa kan forlænges i Rusland.


9. I HVILKE SITUATIONER, SKAL DE ORIGINALE DOKUMENTER FREMLÆGGES?

Følgende dokumenter skal være udelukkende original:

- Et pas, gyldigt i mindst 6 måneder efter visummets udløb (mindst 1,5 år fra visummets start når man ansøger om et arbejds,- eller studievisum);
- Visumansøgningsskema, udskrevet og underskrevet af ansøgeren personligt. Underskriften på ansøgningen skal svare til underskriften i passet;
- Foto;
- Invitation når man ansøger om et multivisum. Ved ansøgning om arbejdsvisum, studievisum, samt multientry humanitært og forretningsvisa med invitation fra den Føderale Migrationstjeneste (FMS i Rusland), kræves der en original invitation;
- En kopi af invitationen udstedt af FMS i Rusland kan kun accepteres til udstedelse af enkelt, dobbelt, forretnings, humanitært eller privat visa med det forbehold, at den konsulære afdeling kan anmode om fremlæggelsen af en original invitation om nødvendigt;
- Forsikringspolice.

Bemærk: Hvor der tidligere blev fremlagt kopier af dokumenter, kan Konsulatet anmode om fremsendelse af de originale dokumenter.


10. STATSBORGERE I HVILKE LANDE BEHØVER IKKE VISUM TIL DEN RUSSISKE FØDERATION?

Visum for at rejse til Den Russiske Føderation er ikke påkrævet for borgere fra de lande, der har indgået en gensidig aftale om afskaffelse eller lempelse af visumreglerne med Rusland.

Normalt kan man uden visum kun gennemføre korte ture (mindre end 90 dage ud af hver 180 dage om året). Hvis det er nødvendigt med et længere ophold i Rusland, kræves ansøgning om udstedelse af et passende visum på lang sigt.

Visum er heller ikke påkrævet i tilfælde af ind-og udrejse efter programmet "72 timer uden visum" (på færgen).


11. JEG ER IKKE EN EU-BORGER, PÅ HVILKE VILKÅR FÅR JEG VISUM?

Borgere fra lande uden for EU kan ansøge om et visum til Den Russiske Føderation enten med en turist invitation, eller invitation udstedt af den Føderale Migrations Tjeneste (Ruslands FMS-tjeneste) eller invitation udstedt af Udenrigsministeriet (med mindre andet er forbeholdt af en international aftale af den Russiske Føderation).

Samtidig, hvis i invitationen er bopælsstedet angivet som DANMARK, påkræves vedlægt dokumentation, der bekræfter gyldigt ophold i Danmark (opholdstilladelse).

Borgere fra migrationsrisiko-lande kan ansøge om visum kun ved personlig fremmøde og kun hvis de har en opholdstilladelse i Danmark. Der skal også fremvises billetter for udrejse fra Rusland.


12. HVILKE DOKUMENTER SKAL STATSBORGERE I AUSTRALIEN, USA, STORBRITANNIEN, IRLAND OG CANADA FREMVISE?

Borgere fra disse lande skal udfylde et ansøgningsskema på flere sider;

Australske statsborgere, der ansøger om forretnings visum, er forpligtet til at indsende detaljeret Сurriculum Vitæ (med oversættelsen til russisk!)


13. HVOR MANGE DAGE KAN EN REJSE VARE PÅ ET TURISTVISUM?

På et turistvisum, kan man opholde sig i Rusland op til en måned (30 dage).


14. JEG SKAL SKIFTE FLY I EN RUSSISK LUFTHAVN. HAR JEG BRUG FOR ET TRANSITVISUM?

Hvis mellemlanding finder sted i et transitområdet indenfor 24 timer uden ændring af terminalen - er et transitvisum ikke påkrævet. Men i dette tilfælde, du kan ikke forlade lufthavnen for at besøge byen.

I tilfælde af flyskift behøves et transit visum kun hvis passageren vil opholde sig i transitområdet i over 24 timer, eller hvis passageren skal forlade transitområdet (for eksempel skifte terminal fra international til indenrigs terminal).

Ved køb af flybilletter anbefaler Det Russiske visum center at tjekke med din rejseagent om du har brug for et transitvisum på denne rute. Bemærk: I tilfælde af tvunget transit kan visum udstedes af det konsulære afdeling i lufthavnen.


15. JEG SKAL REJSE TIL RUSLAND I BIL, HVILKE YDERLIGERE DOKUMENTER HAR JEG BRUG FOR?

Det skal forstås, at vej-transit og rejser med bil er to forskellige begreber.

Transit - en tvungen krydsning af Ruslands område ad den korteste vej, for eksempel, når en anden måde at komme ind i bestemmelseslandet ikke er mulig, eller det vil tage længere tid.

Den tid, der kræves for transit beregnes ud fra 500 km. / dag efter den korteste vej (Du kan selv kontrollere, for eksempel ved hjælp af google maps).

Biltur til Rusland igennem en anden rute, betragtes som arbejdskørsel. For at få et visum i det foreliggende tilfælde skal der vedlægges en voucher fra hoteller ved rastepladser og en bekræftelse om modtagelse af udenlandske turister fra enhver akkrediteret af det russiske udenrigsministerium turist organisation. Formålet med rejsen, er i dette tilfælde ”bilturisme”.

I voucheren under ”Yderlige oplysninger” bør angives oplysninger om grænseovergange eller en detaljeret beskrivelse af rejseplanen.

Dokumenter på bilen og bilforsikring er ikke påkrævet for udstedelsen af et visum. Men De har brug for dem på grænsekontrolstedet og under Deres rejse.


16. KAN JEG FÅ ET EKSPRES VISUM? HVAD ER BEHANDLINGSFRISTEN?

De kan aflevere dokumenter til det Russiske Visum Center, hvor de videresendes til den Konsulære afdeling for overvejelse og behandling af et ekspres visum (op til 3 arbejdsdage).

Bemærk, at den endelige beslutning om udstedelse af et ekspres-visum tages af Ambassadøren eller Generalkonsulen af den Russiske Føderation.

Servicegebyr bliver opkrævet uanset behandlingstiden. De kan få detaljerede oplysninger på det nærmeste Visumcenter.

 


17.HVORDAN KAN MAN REGISTRERE SIT OPHOLD I RUSLAND?

Registreringen bør ske i løbet af 7 hverdage efter Deres ankomst i Den Russiske Føderation og er oplysning (meddelelse) til Den Føderale Migrationstjenestes territoriale myndighed om Deres ankomst til opholdsstedet i Rusland. Alle registreringsprocedurer vedrørende indmeldingen og afmeldingen  udføres af Den modtagende part.

Det er nødvendigt at fremvise pas og migrationskort, som udfyldes ved indrejse til Den Russiske Føderation, til Den modtagende part ved ankomsten til opholdsstedet. Det er ikke tilladt her at fjerne passet og migrationskortet.

Den modtagende part kan være såvel russiske statsborgere som udenlandske borgere, som har fast bopæl i Den Russiske Føderation eller statsløse personer (som har opholdstilladelse), samt juridiske personer, deres filialer eller repræsentationer, hos hvem De rent faktisk bor (opholder sig) eller arbejder.

Ved indchecking på et hotel fungerer hotellets administration som Den modtagende part. Hoteladministrationen informerer Den Føderale Migrationstjenestes territoriale myndighed om Deres ankomst i løbet af et døgn og udfører alle nødvendige handlinger i forbindelse med registreringen af udenlandske borgere og er ansvarlig for overholdelse af de fastsatte regler for opholdet.

Ved udrejse fra Rusland er Den modtagende part forpligtet til at informere den relevante territoriale myndighed ved Den Føderale Migrationstjeneste om dette i løbet af et døgn, og på stedet, hvor organisationen (institutionen) er placeret, ved at indsende (aflevere) den aftagne del af anmeldelsesformularen om ankomsten for at afmelde Dem.

 

 1. Hvordan kan man få serviceydelsen
  Måder for at aflevere en ansøgning på:
  • Personligt
  • Gennem lovlig repræsentant
  • Gennem multifunktionelle centrer

  Måder for at modtage resultatet på:
  • Personligt
  • Gennem lovlig repræsentant
  • Gennem multifunktionelle centre


 2. Frister
  Fristen for udførelse af serviceydelsen:
  1 hverdag

  Fristen, hvor ansøgningen om ydelsen bør registreres:
  1 hverdag

 3. Kategorier af modtagere:
  • Juridiske personer
  • Udenlandske borgere
  • Statsløse personer


 4. Grundlaget for levering af serviceydelsen: 
  Grundlaget for påbegyndelsen af den statslige serviceydelse udgør modtagelse af Den Føderale Migrationstjenestes territoriale myndighed af meddelelsen om ankomst med vedhæftning af alle nødvendige dokumenter direkte fra Den modtagende part eller udenlandsk borger, samt gennem posten.

 5. Resultatet af denne serviceydelse:
  Registrering .